Nuova simonelli Oscar + เครื่องบดM5

จากราคาเต็ม 50,900 บาท จับคู่ในราคาพิเศษ 49,000 บาท เท่านั้น

( ประหยัด 1,900 บาท )

 

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

Nuova simonelli Oscar + เครื่องบดCompak K3

จากราคาเต็ม 53,900 บาท จับคู่ในราคาพิเศษสุดๆ 51,500 บาทเท่านั้น

( ประหยัด 2,400 บาท )

 

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

Astoria Compact CKXR + เครื่องบด M5

จากราคาเต็ม 71,900 บาท จับคู่ใรราคาพิเศษสุดๆ 69,900 บาทเท่านั้น

( ประหยัด 2,000 บาท )

 

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

Astoria Compact CKXR + เครื่องบดCompak K3

จากราคาเต็ม 74,900 บาท จับคู่ในราคาพิเศษสุด 73,000 บาทเท่านั้น

( ประหยัด 1,900 บาท )

 

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

Astoria Compact CKXR + เครื่องบด MX

จากราคาเต็ม 76,500 บาท จับคู่ในราคาพิเศษสุดๆ 75,000 บาท เท่านั้น

( ประหยัด 1,500 บาท )

 

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

CREM G10 +   เครื่องบด M5

จากราคาเต็ม 97,900 บาท จับคู่ในราคาพิเศษ 97,000 บาทเท่านั้น

( ประหยัด 900 บาท )

 

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

Next >> 2,3